Educatieve Uitgeverijen

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw worden door ons al educatieve boeken vervaardigd. In het begin alleen voor Noordhoff Uitgevers (voorheen Wolters-Noordhoff), niet veel later voor vergelijkbare partijen als ThiemeMeulenhoff, Pearson Benelux en Plantyn NV uit België.

Hierdoor hebben we een grote ervaring opgebouwd met het educatieve product en met alle bijkomende aandachtspunten. Niet alleen v.w.b. het technisch inelkaar zetten van een stuk tekst met bijbehorend beeld maar ook hebben we een sterk gevoel ontwikkeld voor structuur, goede en minder goede typografie, denkwijze van leerlingen, niveau-gerelateerde opmaakeisen enzovoort.

Wij zien een educatieve productie in het grotere geheel en signaleerden meer dan eens (kleine) inconsequenties die een auteur of redactieteam van de uitgeverij over het hoofd zag. In een dergelijk geval maken wij daarvan melding en na overleg wordt dit dan aangepast. Te denken valt aan bijvoorbeeld een leermethode die bestaat uit een aantal titels waarin per titel verschillen zijn ontstaan doordat er verschillende auteurs/redacties aan hebben gewerkt.

Ons inzicht en oplossend vermogen geeft ons net even dat stukje meerwaarde waarmee wij ons kunnen onderscheiden!

Zeer divers

In de afgelopen dertig jaren hebben we talloze educatieve producties verzorgd. Complete leermethodes met werkboeken, tekstboeken en antwoordenboeken voor het voortgezet onderwijs maar ook boeken voor het leesonderwijs op de basisschool met veel beeld en passende typografie alsmede grote referentiewerken op het gebied van Marketing en Management, zowel in het Nederlands als in het Engels, zijn hier opgemaakt.

We hebben natuurkundemethodes met allerhande schema’s, diagrammen en overig illustratieve elementen gemaakt en ook producties voor vakken/studierichtingen als Beeldonderwijs, Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Economie, Recht, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Personeelsmanagement, Bedrijfsadministratie, Verpleegkunde, Psychologie, Maatschappijleer en ga zo maar door.