Educatieve Uitgeverijen

Sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw worden door ons al educatieve boeken/leermiddelen vervaardigd. In het begin alleen voor Noordhoff Uitgevers (voorheen Wolters-Noordhoff), niet veel later voor vergelijkbare partijen als ThiemeMeulenhoff, Pearson Benelux en Plantyn (België) en sinds kort ook voor Uitgeverij Sarphati.

Hierdoor hebben we een grote ervaring opgebouwd met het educatieve product en met alle bijkomende aandachtspunten. Niet alleen v.w.b. het technisch inelkaar zetten van een stuk tekst met bijbehorend beeld maar ook hebben we een sterk gevoel ontwikkeld voor structuur, goede en minder goede typografie, denkwijze van leerlingen, niveau-gerelateerde opmaakeisen enzovoort.

Wij zien een educatieve productie in het grotere geheel en signaleerden meer dan eens (kleine) inconsequenties die een auteur of redactieteam van de uitgeverij over het hoofd zag. In een dergelijk geval maken wij daarvan melding en na overleg wordt dit dan aangepast. Te denken valt aan bijvoorbeeld een leermethode die bestaat uit een aantal titels waarin per titel verschillen zijn ontstaan doordat er verschillende auteurs/redacties aan hebben gewerkt.

Ons inzicht en oplossend vermogen geeft ons net even dat stukje meerwaarde waarmee wij ons onderscheiden!

Zeer divers

Inmiddels vervaardigen wij alweer bijna veertig jaar educatieve boekproducties. Complete leermethodes met werkboeken, tekstboeken en antwoordenboeken voor het voortgezet onderwijs. Maar ook boeken voor het leesonderwijs op de basisschool met veel beeld en passende typografie alsmede grote referentiewerken op het gebied van Marketing en Management, zowel in het Nederlands als in het Engels, worden hier tot op de dag van vandaag opgemaakt.

We maken natuurkundemethodes met schema’s, diagrammen en overige illustratieve elementen maar ook voor vakken als Beeldonderwijs, Nederlands, Vreemde talen, Management en Economie, Recht, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Personeelsmanagement, Bedrijfsadministratie, Verpleegkunde, Psychologie, Maatschappijleer weet men ons te vinden.